Groenvoorzieningen

De Tuinspecialist verzorgt het geheel van de aanplant en verzorging van groen. Dit doen we voor tuinen, parken, bossen, natuurterreinen, attractieparken of het buitengebied en openbaar groen. Voor laanbeplanting, wegbermen, parken en plantsoenen werken we graag samen met onder andere de gemeentes. Onze werken omvatten: Grond afgraven, aanvoeren, nivelleren en klaarleggen voor aanleg. Grondontleding, grondverbetering en grondbewerkingen. Beplantingsplan opstellen, plantgoed aanleveren en aanplanten van nieuwe bomen, hagen & struiken, onderhoud, gazonaanleg (zaaien en rolgazon), het vellen & snoeien van gevaarlijk staande bomen, uitfrezen van stronken, versnipperen van takken, verwerken en afvoer van groenafval, leveren van boomschors...